tuyetdandat5's latest activity

 • T
  tuyetdandat5 đã đăng chủ đề mới.
  Kính gửi: Quý Khách Hàng ! Công Ty TNHH SX – TM Và DV Dân Đạt, Chúng tôi là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các thiết bị lưu chất như...
  • IMG_6164.JPG
  • IMG_6170.JPG
  • IMG_6171.JPG
  • IMG_6173.JPG
  • IMG_6175.JPG
  • IMG_6176.JPG
  • IMG_6179.JPG
  • IMG_6182.JPG
  • IMG_20200312_081234.jpg
  • IMG_20200608_184203.jpg
 • T
  tuyetdandat5 đã đăng chủ đề mới.
  Kính gửi: Quý Khách Hàng ! Công Ty TNHH SX – TM Và DV Dân Đạt, Chúng tôi là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các thiết bị lưu chất như...
  • IMG_6162.JPG
  • IMG_6261.JPG
  • IMG_6279.JPG
  • IMG_1569810469442_1569813738771.jpg
  • IMG_1574143533712_1574143589339.jpg
  • IMG_1576651999861_1576656152722 (1).jpg
  • IMG_1578474800492_1578475177867.jpg
  • IMG_1581756905382_1581760690522.jpg
  • IMG_1581926658626_1581930685102.jpg
  • IMG_1582769684535_1582769705198.jpg
 • T
  tuyetdandat5 đã đăng chủ đề mới.
  Kính gửi: Quý Khách Hàng ! Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Và Dịch Vụ Dân Đạt là doanh nghiệp chuyên sản xuất các thiết bị lưu chất...
  • IMG_6164.JPG
  • IMG_6170.JPG
  • IMG_6173.JPG
  • IMG_6176.JPG
  • IMG_6180.JPG
  • IMG_6186.JPG
  • IMG_20190718_134055.jpg
  • IMG_20200312_081234.jpg
  • IMG_20200608_184203.jpg
 • T
  tuyetdandat5 đã đăng chủ đề mới.
  Kính gửi: Quý Khách Hàng ! Nhãn hiệu DANDATFLEX tự tin mang lại cho Quý Khách Hàng sự tin cậy bằng những minh chứng khảo sát thực tế...
  • ES-100.PN16304.jpg
  • image (1).png
  • IMG_6196.JPG
  • IMG_6298.JPG
  • IMG_20191108_154539.jpg
  • IMG_20191206_140318 (1).jpg
  • IMG_1569810469378_1569813738535.jpg
  • IMG_1569810469449_1569813738634.jpg
  • IMG_1569815750604_1569817622027.jpg
  • IMG_1572230875087_1572237380013.jpg
 • T
  tuyetdandat5 đã đăng chủ đề mới.
  Kính gởi: Quý Công ty! Công ty DANDATCO.,LTD –nhà sản xuất hàng đầu -chuyên sản xuất các thiết bị lưu chất như: Khớp nối mềm Flexible...
  • IMG_6200.JPG
  • IMG_6235.JPG
  • IMG_6441.JPG
  • IMG_8094.JPG
  • IMG_8096.JPG
  • IMG_20200108_194446.jpg
  • IMG_20200619_194732.jpg
  • IMG_1573117415331_1573120573710.jpg
  • IMG_1577153014138_1577203994561.jpg
  • IMG_1579252403688_1579258253674.jpg
 • T
  tuyetdandat5 đã đăng chủ đề mới.
  Công ty Dân Đạt Nhà sản xuất hàng đầu 10 năm kinh nghiệm Chuyên sản xuất các thiết bị lưu chất như: khớp nối mềm ( Flexible joint,) khớp...
  • IMG_6200.JPG
  • IMG_6244.JPG
  • IMG_6279.JPG
  • IMG_20191108_154541.jpg
  • IMG_20200619_194721.jpg
  • IMG_1572680476105_1572680529393.jpg
  • IMG_1575007723117_1575007741480.jpg
  • IMG_1575625271147_1575626691190.jpg
  • IMG_1576635403327_1576638483466.jpg
  • IMG_1578278016565_1578286985606.jpg
 • T
  tuyetdandat5 đã đăng chủ đề mới.
  Công ty Dân Đạt Nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trên 14 năm kinh nghiệm - chuyên sản xuất, kinh doanh các thiết bị lưu chất như: khớp nối...
  • IMG_6162.JPG
  • IMG_6289.JPG
  • IMG_20200619_194718.jpg
  • IMG_1580697341745_1580705212591.jpg
  • IMG_1582616371974_1582616432044.jpg
  • IMG_1590652970337_1590653036798.jpg
  • IMG_1590652971394_1590653036840.jpg
  • IMG_1593068713467_1593068787503.jpg
  • IMG_1598247095560_1598247119219.jpg
  • IMG_1599468504037_1599468547918.jpg
 • T
  tuyetdandat5 đã đăng chủ đề mới.
  Công ty Dân Đạt Nhà sản xuất hàng đầu 10 năm kinh nghiệm Chuyên sản xuất các thiết bị lưu chất như: khớp nối mềm ( Flexible joint,) khớp...
  • 973982213631.jpg
  • IMG_20200623_083935.jpg
  • IMG_1574306812938_1574312345841.jpg
  • IMG_1583475173109_1583477914970.jpg
  • IMG_1598247095560_1598247119219.jpg
  • IMG_1598861913529_1598862350849.jpg
  • IMG_1598861967073_1598862358926.jpg
  • IMG_1599128231971_1599132921866.jpg
  • IMG_1599468513186_1599468550577.jpg
  • IMG_1599468529030_1599468556220.jpg
 • T
  tuyetdandat5 đã đăng chủ đề mới.
  Kính gửi: Quý Khách Hàng ! Công Ty TNHH SX – TM Và DV Dân Đạt, Chúng tôi là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các thiết bị lưu chất như...
  • IMG_6173.JPG
  • IMG_20200312_081234.jpg
  • IMG_1582621594474_1582621734110.jpg
  • IMG_1582623140778_1582624503638.jpg
  • IMG_1585277388159_1585278460317.jpg
  • IMG_1585277388160_1585278460253.jpg
  • IMG_1593239408156_1593239475297.jpg
  • IMG_1593423579265_1593423622426.jpg
  • IMG_1593423582798_1593423624932.jpg
  • IMG_1593423587758_1593423627714.jpg
 • T
  tuyetdandat5 đã đăng chủ đề mới.
  Công ty Dân Đạt Nhà sản xuất hàng đầu 10 năm kinh nghiệm Chuyên sản xuất các thiết bị lưu chất như: khớp nối mềm ( Flexible joint,) khớp...
  • IMG_6441.JPG
  • IMG_20200619_194651.jpg
  • IMG_1573117415331_1573120573710.jpg
  • IMG_1590652970337_1590653036798.jpg
  • IMG_1592876467187_1592876508523.jpg
  • IMG_1592989318746_1592989361614.jpg
  • IMG_1593068715922_1593068787576.jpg
  • IMG_1593068729437_1593068788198.jpg
  • IMG_1593163011190_1593163104704.jpg
  • IMG_1593825168794_1593825209300.jpg
 • T
  tuyetdandat5 đã đăng chủ đề mới.
  Kính gửi Quý Khách Hàng! Công Ty TNHH SX – TM Và DV Dân Đạt, Chúng tôi là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các thiết bị lưu chất như ...
  • IMG_6251.JPG
  • IMG_6161.JPG
  • IMG_1572684624331_1572684738109 (1).jpg
  • IMG_1582690378502_1582704229850.jpg
  • IMG_1591776486747_1591776515735.jpg
  • IMG_1591777036646_1591777222071 (1).jpg
  • IMG_1592989312492_1592989361354 (1).jpg
  • IMG_1593068731703_1593068788284.jpg
  • IMG_1593163011190_1593163104704.jpg
  • IMG_1593566425028_1593566477959.jpg
 • T
  tuyetdandat5 đã đăng chủ đề mới.
  Kính gửi: Quý Khách Hàng ! Công Ty TNHH SX – TM Và DV Dân Đạt, Chúng tôi là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các thiết bị lưu chất như...
  • IMG_1578474799579_1578475177522.jpg
  • IMG_1580960278640_1580964687929.jpg
  • IMG_1581300433036_1581335374278.jpg
  • IMG_1583118379871_1583118412664.jpg
  • IMG_1583985432449_1583986507380.jpg
  • IMG_1585904561144_1585904633045 (1).jpg
  • IMG_1591757741622_1591757870272 (1).jpg
  • IMG_1592876464275_1592876508466.jpg
  • IMG_1593068715922_1593068787576.jpg
  • IMG_1593068731703_1593068788284.jpg
 • T
  tuyetdandat5 đã đăng chủ đề mới.
  Kính gửi: Quý Khách Hàng ! Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Và Dịch Vụ Dân Đạt là doanh nghiệp chuyên sản xuất các thiết bị lưu chất...
  • IMG_1593825083463_1593825117079.jpg
  • IMG_1594776265614_1594776473119.jpg
  • IMG_1594776695228_1594776814129.jpg
  • IMG_1594787330068_1594787341283 (1).jpg
  • IMG_1596237227279_1596243927429.jpg
  • IMG_1596237237969_1596243928532.jpg
  • IMG_1596270221761_1596270522288.jpg
  • IMG_1596270233727_1596270527662.jpg
  • IMG_1596270238226_1596270531103.jpg